Trang chủ
Giới thiệu
Đăng ký
Giá Quốc Tế - International rate
CANADA Access Numbers - NEW!
Gọi Việt Nam 8.9 Cents - USA
Những thắc mắc
Policies
Access Numbers - USA
Mã số Việt Nam
Liên hệ
RECHARGE
Open New Account
Hướng dẫn đăng ký
Members Recharge
CANADA LOCAL ACCESS NUMBERS
250.469.9357 - Kelowma
403.538.6777 - Calgary
416.623.5403 - Toronto
418.780.7303 - Quebec
514.373.6198 - Montreal
519.937.1486 - London
604.629.5664 - Vancouver
613.212.8898 - Ottawahull
780.701.5134 - Edmonton
819.780.2771 - Sherbrooke
1.888.999.8399 - Tiếng Việt*
1.888.999.3188 - English
*
*Call Toll Free will be charged 2 cents USD extra per minute

CUSTOMER SERVICE
CANADA: (403) 280-8082
USA: (714) 657-3959
OUTSIDE CALGARY CITY
TOLL FREE
1-888-547-5743

CUSTOMER SERVICES ONLINE
Liên lạc Calvin qua Yahoo - Screen name: CalvinPhanCTTLiên lạc Calvin qua Yahoo - Screen name: CalvinPhanCTT
LIVE HELP/CUSTOMER SERVICE

Online Status


THANH TOÁN

THỐNG KÊ
Last Update:
April 5, 2019
This page has been viewed (Since Dec 1, 2002):

eXTReMe Tracker hidden hit counter
Dịch vụ gọi Việt Nam từ USA & CANADA: Giá mới 7.9¢/phút (phone nhà Sài Gòn & Hà Nội) *(9.9 ¢ USD/phút gọi cell phone & tỉnh)
  TOLL FREE: 1-888-547-5743
 

policies
 
 

NEW WORLD COMMUNICATIONS CANADA CORP. POLICIES

  1. NEW WORLD COMMUNICATIONS CANADA CORP. yêu cầu quý khách cung cấp ĐÚNG họ tên, số credit cards. Nếu phát hiện trường hợp giả dối lừa gạt công ty, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các information của bạn để cho Police làm việc. Chúng tôi bắt buộc làm vậy để bảo đảm lợi ích của Công ty.

  2. Quý khách hàng phải thuộc USA hoặc CANADA để đăng ký những chương trình của chúng tôi.

  3. Mua giá 9.9 cents/phút nếu gọi qua Customer Services & online.

  4. Số tiền quý vị đã mua không thể yêu cầu trả lại, nếu quý vị không thích tiếp tục service này, hãy sử dụng hết số phút của quý vị.

Xin chú ý: NEW WORLD COMMUNICATIONS CANADA CORP. có thể thay đổi bất cứ policies lúc nào mà không cần thông báo trước, nếu quý vị có thắc mắc xin liên lạc số CANADA: (403) 280-8082 / USA: (714) 657-3959 hoặc check web site.

 
 

Designed by 5StarsWebDesign.com    
Về đầu trang
 
Copyright © 2002 - 2015 by NEW WORLD COMMUNICATIONS CANADA CORP. All rights reserved.