Trang chủ
Giới thiệu
Đăng ký
Giá Quốc Tế - International rate
CANADA Access Numbers - NEW!
Gọi Việt Nam 8.9 Cents - USA
Những thắc mắc
Policies
Access Numbers - USA
Mã số Việt Nam
Liên hệ
RECHARGE
Open New Account
Hướng dẫn đăng ký
Members Recharge
CANADA LOCAL ACCESS NUMBERS
250.469.9357 - Kelowma
403.538.6777 - Calgary
416.623.5403 - Toronto
418.780.7303 - Quebec
514.373.6198 - Montreal
519.937.1486 - London
604.629.5664 - Vancouver
613.212.8898 - Ottawahull
780.701.5134 - Edmonton
819.780.2771 - Sherbrooke
1.888.999.8399 - Tiếng Việt*
1.888.999.3188 - English
*
*Call Toll Free will be charged 2 cents USD extra per minute

CUSTOMER SERVICE
CANADA: (403) 280-8082
USA: (714) 657-3959
OUTSIDE CALGARY CITY
TOLL FREE
1-888-547-5743

CUSTOMER SERVICES ONLINE
Liên lạc Calvin qua Yahoo - Screen name: CalvinPhanCTTLiên lạc Calvin qua Yahoo - Screen name: CalvinPhanCTT
LIVE HELP/CUSTOMER SERVICE

Online Status


THANH TOÁN

THỐNG KÊ
Last Update:
April 5, 2019
This page has been viewed (Since Dec 1, 2002):

eXTReMe Tracker hidden hit counter
Dịch vụ gọi Việt Nam từ USA & CANADA: Giá mới 7.9¢/phút (phone nhà Sài Gòn & Hà Nội) *(9.9 ¢ USD/phút gọi cell phone & tỉnh)
  TOLL FREE: 1-888-547-5743
 

LOCAL ACCESS NUMBERS CANADA - SỐ TỔNG ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG CANADA
 
 
 
LOCAL ACCESS NUMBERS - Số Tổng Đài Địa Phương CANADA
 
Location Vietnamese English 
Alberta - AB
Calgary 403.538.6777 403.538.6776
Edmonton 780.701.5135 780.701.5317
Red Deer 403.755.6688 403.755.6687
British Columbia - BC
Abbotsford 604.756.5009 604.756.5010
Kelowna 250.469.9671 778.436.2693
Richmond 604.249.4180 604.249.4178
North Vancouver 604.998.4470 604.998.4468
Vancouver 604.629.5665 604.628.4099
Victoria 250.412.8007 250.298.6117
Whistler 604.966.2048 604.967.6041
Manitoba - MB
Winnipeg 204.272.6470 204.272.6760
Nova Scotia - NS
Halifax 902.482.5848 902.482.5847
Ontario - ON
Barrie 705.481.1333 705.481.1332
Bellville 613.480.6207 613.480.6208
Brampton 416.342.1718 416.342.9731
Burlington 905.390.1733 905.390.3717
Guelph 519.220.5860 519.220.5861
Hamilton 905.390.1733 905.390.3717
Hespeler 519.220.5860 519.220.5861
Kingston 613.887.2323 613.887.8452
Kitchener 519.220.5860 519.220.5861
London 519.937.1888 519.937.1885
Ottawa - Hull 613.212.8899 613.212.0107
Richmond Hill 416.342.1718 416.342.9731
Sarnia - Port Huron 519.704.1588 519.704.1589
St. Catharine 905.378.2888 905.378.2889
Toronto 416.342.1718 416.342.9731
Trois Rivieres 819.840.9737 819.840.9738
Waterloo 519.220.5860 519.220.5861
Windsor 519.968.9760 519.968.9759
Quebec - PQ
Montreal 514.373.6199 514.504.2752
Quebec City 418.780.7304 418.780.6824
Sherbrooke 819.780.2715 819.780.4365
Toll Free for US/CANADA 877.338.5550 877.346.5550
 
Toll Free Access
888.999.8399 - Vietnamese
888.999.3188 - English
 
 

 

Chú ý: Nếu quý khách không dùng Local Access Number mà dùng số Toll Free Number ở trên, quý khách sẽ bị tính thêm 2 cents cho mỗi phút!

 

 
 

 

Cách gọi Việt Nam BẰNG LOCAL ACCESS NUMBER:
Bước 1: gọi số Local Access number của bạn (tuỳ theo bạn đang sống ở tiểu bang nào thì bấm số đó - xem ở trên)
Bước 2: Bấm vào số Việt Nam (không cần bấm 011) (ví dụ: 84-8-999-9999)


hoặc Gọi USA/CANADA:
Bước 1: gọi số Local Access number của bạn (tuỳ theo bạn đang sống ở tiểu bang nào thì bấm số đó - xem ở trên)
Bước 2: Bấm vào số của USA hoặc CANADA (ví dụ: 1-714-999-9999) (Chú ý: Phải có số 1)

 
 

Designed by 5StarsWebDesign.com    
Về đầu trang
 
Copyright © 2002 - 2015 by NEW WORLD COMMUNICATIONS CANADA CORP. All rights reserved.